Warning: Illegal string offset 'action' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246

Warning: Illegal string offset 'PHPSESSID' in /home/pardiss1/public_html/pay/index.php on line 246
سرویس کاهش پینگ تایم
تعداد:
عدد
نوع اکانت
-
قیمت واحد
-
تعداد
-
جمع کل
-
تخفیف
-
مبلغ قابل پرداخت
-

ایمیل و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

    حتماً ازایمیل معتبر استفاده نمایید
    حتماً از شماره همراه معتبر استفاده کنید
    از www در ابتدای ایمیل استفاده نفرمایید
بررسی
قابل پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب :


توجه


در صورت عدم دریافت ایمیل در Inbox، حتما بخش Spam را نیز بررسی کنید.

اتصال همزمان 2 کاربر برای سرورهای محدود

اتصال همزمان 6 کاربر برای سرورهای بدون محدودیت زمانی


سرویس کاهش پینگ تایم از فیلترینگ عبور نمی کند و فقط برای بازیهای آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد.
اکانت تست تنها برای تست پینگ است و هر 2 دقیقه دیسکانکت میشود!

توجه داشته باشید که قبل از کانکت شدن به سرویس ابتدا از 146.66.152.1 –t یا 8.8.8.8 -t پینگ گرفته و بعد به سرویس کاهش پینگ متصل شده و دوباره از 146.66.152.1 –t یا 8.8.8.8 –t پیگ گرفته حال مقایسه کنید اگر پینگ شما قبل متصل شدن به سرویس کاهش پینگ کمتر شد این سرویس مناسب شماست.

در صورت غیر فعال بودن اکانت تست به هر دلیلی با آیدی پشتیانی هماهنگ کنید!

جهت تست پینگ از لینک زیر کانکشن را دانلود کنید.
دانلود کانکشن

Username : test
Password : test

نمایش وضعیت در یاهوشمارنده

ابر برچسب ها